Eseuri Psihologia Religiei

Ganduri despre om si Dumnezeu

Iosif Ton – Despre bunătate și despre omul bun – Un alt fel de război

Urmatorul articol are ca autor pe profesorul Iosif Ton. L-am primit pe mail. Il impartasesc cu voi.

Între anii 1996-2005, preocuparea mea principală a fost viața spirituală, adică viața trăită cu Dumnezeu. Cea mai mare parte a lucrurilor pe care le-am înțeles și le-am explicat în cursurile de viață spirituală ținute în biserici din toată țara au fost cuprinse în cartea mea Umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Isus, sub călăuzirea Duhului Sfânt, publicată de Editura Cartea Creștină.

Au existat foarte multe lucruri pe care eu însumi nu le-am înțeles mai înainte și pe care le-am studiat și mi le-am clarificat cu ocazia pregătirii acestor cursuri. Pot să spun că am avut multe descoperiri noi, care mi-au îmbogățit propria mea viață spirituală dincolo de orice așteptări ale mele. Chiar și după încheierea acelor cursuri am continuat să văd, să înțeleg, să percep lucruri noi. Pe unele dintre acestea le-am scris în lunga introducere la cartea numită mai sus, introducere pe care am intitulat-o Bazele teologice ale vieții spirituale.

Subiectul acesta nu a încetat să mă preeocupe și de atunci încoace. Una dintre problemele în care am simțit că nu am o imagine destul de cuprinzătoare este aceea a lucrurilor care se întâmplă în om atunci când se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, când este născut din nou (Ioan 1:3-5), când este născut din Dumnezeu (Ioan 1:13), când este plasată în el sămânța lui Dumnezeu (1 Ioan 3:9), și când este făcut părtaș al firii dumnezeiești (2 Petru 1:4). Întrebarea fundamentală pe care mi-am pus-o a fost aceasta: Ce se schimbă în om când se naște din nou și ce nu se schimbă? Răspunsul pe care l-am dat la cursurile mele a fost că se schimbă orientarea generală a vieții, sau atitudinea fundamentală a vieții, adică omul născut din nou este acum orientat spre Dumnezeu și urăște ce urăște Dumnezeu și iubește ce iubește Dumnezeu. Ceea ce nu se schimbă, am spus atunci, sunt obiceiurile care, în totalitatea lor, alcătuiesc caracterul. La schimbarea obiceiurilor trebuie să lucrăm noi sistematic, prin înnoirea minții (Romani 12:2) și prin trăirea reală în unire cu Cristos și sub călăuzirea Duhului Sfânt.

Lucrurile acestea le văd și astăzi la fel, dar Domnul m-a călăuzit să merg mai departe și să explorez mai atent și mai profund diferența dintre Vechiul Legământ, în care poruncile lui Dumnezeu sunt scrise pe table de piatră, și Legământul cel Nou, în care poruncile lui Dumnezeu sunt scrise în inimă (Ieremia 31:33 și Evrei 8:10 și 10:16). După cuvintele Domnului Isus, pomul rău este făcut pomul bun, cu alte cuvinte, tot ale Domnului Isus, omul rău este făcut omul bun (Matei 12: 33-37).

Pe noi ne sperie și ne blochează cuvintele spuse de Domnul Isus tânărului bogat: „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu” (Marcu 10:18). Noi nu vedem că Domnul Isus folosește aici hiperbola atât de tipic iudaică și, mai ales nu vedem că însuși scopul lucrării Domnului Isus prin Noul legământ este tocmai să schimbe natura oamenilor și să producă oameni buni, așa cum Tatăl lor ceresc este bun (Luca 6: 35-36).

Am ajuns, deci să văd și să înțeleg că transformarea fundamentală care se produce într-un om atunci când se întoarce cu adevărat la Dumnezeu este că omul vechi a devenit omul nou, omul rău a devenit omul bun, și că atitudinea fundamental nouă din omul născut din Dumnezeu este bunătatea.

Este normal să fie așa. Fiii celui rău sunt răi, iar fiii Celui Bun sunt buni. Căci scopul fundamental și primordial al lui Dumnezeu este să-și producă fii după chipul și asemănarea Sa, fii care seamănă cu Tatăl lor, ființe umane a căror trăsătură fundamentală de caracter este bunătatea.

Așadar, am început să fac un studiu nou despre bunătate, să fac o analiză și o definire mai clară a bunătății.

Ce este bunătatea și ce înseamnă să fii om bun? Chemarea esențială a lui Dumnezeu este ca din noi să piară orice fel de răutate și, dimpotrivă, adică prin contrast cu aceasta, să fim buni unii cu alții, să fim miloși unii cu alții și să ne iertăm unii pe alții, cu continuarea că dacă suntem copii preaiubiți ai lui Dumnezeu trebuie să fim buni și plini de dragoste ca Tatăl nostru (Efeseni 4:31-32 și 5:1-2).

Dar ce înseamnă toate acestea? Cum trebuie atunci să se trateze copiii lui Dumnezeu unii pe alții? Și, de ce există în multe biserici evanghelice atâta răutate, atâta intoleranță, atâta violență verbală (care ucide mult mai radical decât violența fizică!)?

În ultima vreme, am lăsat la o parte alte scrieri și am studiat pe larg tema aceasta, și m-am pregătit să scriu despre ea o serie de eseuri și, poate, chiar o carte întreagă.

Ei bine, tocmai acum, când eu sunt pregătit să scriu despre bunătate, au izbucnit atacurile feroce asupra mea, asupra trecutului meu și asupra caracterului meu pe un anumit blog și de acolo pe multe altele, care fac înconjurul lumii.

Vă mărturisesc că nu le-am citit. Cineva care mă iubește le-a citit și mi-a spus foarte pe scurt ce se scrie și cine scrie. Am înțeles că se scrie foarte mult și deci mi-ar trebui un timp îndelungat să le citesc pe toate. Ce risipă de timp, când Domnul îmi cere să studiez și să scriu despre bunătate!!!

Am înțeles deasemenea că se toarnă asupra mea teribil de multe învinuiri și se produce o înspăimântătoare asasinare de caracter. De ce să mă otrăvesc cu toate acestea?

Apoi, imaginați-vă cât timp mi-ar trebui ca să iau toate aceste acuzații și să vă explic și să vă dovedesc, cu mărturii și cu înscrisuri, că nu sunt adevărate!

Și chiar dacă aș reuși să fac așa ceva, pe cei mai mulți tot nu i-aș convinge, deoarece ei au ales deja să aibă o atitudine dușmănoasă față de mine.

Să privim din altă perspectivă. Eu am 73 de ani, sunt ieșit la pensie, locuiesc literalmente la marginea lumii (uitați-vă pe mapamond unde se află orașul Portland, din statul Oregon, USA și de acolo să vă imaginați ceva mai la sud, un mic orășel între munți, și acolo un mic apartament dintr-un bloc pentru pensionari), cu o pensie care îmi acopere toate cheltuielile pentru trai, fără să mai am aspirații pentru slujbe sau poziții omenești și vă veți da seama că nu mai am interes omenesc pentru a intra în lupte interumane. Vorbind omenește, aș putea spune că nu-mi pasă de ceea ce se scrie despre mine pe aceste bloguri.

DAR! Persoana care mi-a relatat despre ceea ce se scrie despre mine mi-a relatat că un tânăr, citind atâtea lucruri rele despre mine, a zis cam așa: Înseamnă că nu mai trebuie să cred ce predică Iosif Țon și de aceea am luat casetele cu predicile lui, și de la mine și de la mama mea, și le-am pus de o parte!

Vă rog să înmulțiți cu multe mii această declarație. Multe mii de persoane s-au hrănit până acum cu predicile mele, cu cărțile mele, cu cursurile mele, iar acum le iau și le aruncă la coș! Iată, dragii mei, ce mă doare! Iată de ce nu pot să tac în fața a ceea ce se scrie pe aceste bloguri.

Vă rog să remarcați că sunt predicator și scriitor de patruzeci de ani și în tot acest timp nimeni nu a atacat conținutul învățăturilor pe care le propag eu. Nimeni nu se poate plânge că aș da învățături false sau dăunătoare. Și mai ales, nimeni nu spune că prin învățăturile mele aș deforma oamenii și caracterele, ci dimpotrivă. Ei bine, toate efectele benefice ale acestor învățături s-ar putea să fie anihilate de succesul acestei campanii de pângărire a persoanei mele și a integrității caracterului meu.

Este evident că s-a pornit un război pentru discreditarea mea. Dar cei care îl fac sunt din cultul baptist, în care am crescut și pe care l-am iubit și îl iubesc și în care L-am slujit pe Dumnezeu toată viața. De ce o fac și ce urmăresc ei cu acest război, nu pot să înțeleg. Dar ei sunt frații mei de credință! Cei mai mulți sunt în poziții eclesiale și academice de cinste și, deci, eu le datorez cinste. Și vreau să vă asigur că voi continua să le dau cinste!

Iată ce voi face eu. Voi continua să scriu despre bunătate! Dumnezeu mi-a deschis acest orizont nou, ca să înțeleg că esența faptului de a fi parte din Noul Legământ este să fii plin de bunătate și să răspunzi la rău cu bunătate.

Un bulb de crin a fost luat de un grădinar, a fost pus în pământ într-o groapă, a pus peste el gunoi și pământ și a turnat apă, așa încât s-a făcut un amestec care mirosea teribil și arăta groaznic. Bulbul de crin a zis: „Eu nu sunt din lumea aceasta a gunoiului și a pământului, ci sunt dintr-un regn superior lor. Le voi arăta ce pot eu face din gunoi, pământ și apă!” Și a așteptat până când razele calde ale soarelui l-au ajutat să dea rădăcini, să le înfigă în gunoi și pământ, și apoi să țâșnească afară din pământ și să producă în final floarea cea mai minunată, de un alb imaculat și care răspândea parfumul cel mai frumos și mai puternic. Și atunci a strigat: Iată ce se poate face din gunoi, din pământ și din apă cu ajutorul de sus al luminii și căldurii soarelui!”

Așa voi face și eu. Voi arăta ce se poate face când peste toată murdăria care se aruncă peste mine răsare soarele Domnului Isus și mă inundă cu lumina și cu căldura Lui. Și ceea ce voi produce nu va fi din mine, ci va fi din El, căci scopul meu, prin toate învățăturile mele, este să-L arăt pe El, să-L înalț pe El, să-L fac pe el cunoscut altora.

Iată care este slujba mea:

„De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am primit-o, noi nu cădem de oboseală.

Ca unii care am renunțat la obiceiurile rușinoase și ascunse, noi nu umblăm cu viclenie și nu stricăm Cuvântul lui Dumnnezeu, ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiți de orice conștiință omenească, înaintea lui Dumnezeu.

Și dacă evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei gloriei lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu.

Căci noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Domnul Isus Cristos. Noi suntem slujitorii voștri pentru Isus.

Căci Dumnezeu, care a zis: Să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, ca să facem să strălucească lumina cunoașterii gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Cristos (2 Corinteni 4. 1-6).

Scopul slujbei mele este să fac ca oamenii să vadă chipul lui Dumnezeu în Domnul Isus Cristos, să vadă în Cristos bunătatea lui Dumnezeu și dragostea Lui de oameni (Tit 3:4), să se îndrăgostească de bunătatea lui Dumnezeu și a lui Isus și să dorească cu toată ființa lor să se dezvolte și în ei această bunătate și să manifeste spre alții, în orice situații posibile, această bunătate dumnezeiască. Cu alte cuvinte, scopul slujbei mele este scopul originar al lui Dumnezeu de a-Și face oameni după chipul și asemănarea Sa.

Prin urmare, îi provoc la război pe frații mei care mă împroașcă cu noroi. Dar la un alt fel de război. Un război împotriva răutății care lovește, rănește, distruge. Un război pentru bunătate. Un război pentru a face oameni după chipul lui Cristos.

Domnul Isus ne-a învățat că omul se cunoaște după ceea ce produce. Uitați-vă la conținutul predicilor, cărților și cursurilor mele și convingeți-vă că de 40 de ani mă străduiesc să dau învățătura care produce oameni de caracter, oameni care seamănă cu Domnul Isus.

Vă provoc să arătați și voi că scopul vostru, prin tot ce faceți, este să produceți oameni buni, oameni ca Domnul Isus.

Iar celor care au iubit predicile și cărțile mele, dar care acum sunt îngroziți de ce au citit despre mine, iată ce vă spun. Este imposibil să spulber eu toate câte s-au revărsat asupra numelui meu. Și nici nu cred că Dumnezeu îmi cere așa ceva. Trebuie să înțelegeți că Dumnezeu a creat această nouă libertate în care fiecare scrie ce vrea, fără control și fără limite.

Dar Dumnezeu v-a creat și vouă libertatea de a alege ce să citiți și cu ce să vă hrăniți!

Eu voi continua să dau frumusețile pe care mi le-a dat mie Dumnezeu.

Voi sunteți liberi să vă hrăniți cu murdării din iad sau cu frumuseți din cer.

Internetul este probabil cea mai mare minune a epocii moderne. Dar în internet ai și frumusețile lui Dumnezeu și murdăriile diavolului. Aici, în sfârțșit, ai cu adevărat libertate, deoarece tu alegi, cu o simplă apăsare de buton pe un site sau pe altul, dacă intri în cer sau dacă te cobori în iad.

Vino cu mine să ne delectăm din frumusețile lui Dumnezeu!

 

Iosif Ton

November 25, 2007 - Posted by | baptist, biserica, danspaniard, diverse, eseuri, protestant, Psihologia Religiei, religie, Teologi, Uncategorized, Viata religioasa

14 Comments »

 1. sa nu mai spunanimeni ca nu are legatura ce este in INIMA mea cu treburile spirituale ( cu orice treburi ) . Se poate intampla ca acuzatorii sa-si inghita cuvintle cat de curand . Am fost salvat de la sinucidere si alte chestii mai rele ( sa fac moarte de om incepand cu casa mea dar si cu altii ) . Asa ca sa nu spuna niste farisei ce are si ce nu are legatura cu Duhul Sfant care uneori este si peste mine . Eu nu ma tin mare crestin . Poate voi fi , dar cu asa farisei ma simt impiedicat si de asta se revolta duhul in mine ” pui de naparci ” ( nu ma refer la Dan Spaniard si Ton ) . Acum sunt grabit ,dar revin .

  Comment by ROMA __ NIA | November 25, 2007 | Reply

 2. pe La patratosul tocmai pt. astfel de chestii sunt cenzurat .

  sunt CENZURAT Doctrinar si pt. ca mustru si asta o so stie tot mai multi oameni . Sa stie toata lumea ce este rau si sa se fereasca .

  Comment by ROMA __ NIA | November 25, 2007 | Reply

 3. voi da deocamdata doar 1 doctrina sigur gresita dupa mine

  1. Doctrina de spre CONTRACEPTIE . Ca avortul nu e bun recunosc si pocaitii . Dar cand vine vorba despre contraceptie aud tot felul de scuze , unele chiar smulse fortat din Biblie . Aceasta proba practica – penticostalii – au trecut-o mult mai bine ca Baptistii .

  mai am in capul meu ganduri care cred eu sunt cu referire la implicarea ” crestinilor ” in Razboaie ( sangeroase , impotriva carnii ~ ” noi nu suntem chemati sa luptam impotriva carnii ci a puterilor ceresti ” . ~~ despre botez , despre mantuire ( prea speriati oamenii ca daca hop nu sar la noi in apa nu sunt mantuiti si vor intra in iadul vesnic …. stai usurel “fratilor ” , judecata lor se va face dupa cat cuosc ei , dupa criterii direct propotionale cu incompetenta fariseilor de astazi , … caci poporul Domnului ( cu atat mai mult altii cu numele ORTODOCSI sau atei , liber~cugetatori ) piere ( dupa mine , doar fizic , in acesta lume cu problemele acestei lumi ) din lipsa de Adevarata cunostintza si o invatatura Curata .

  Daca fariseii si Mai marii Gargaristi nu pot sa castige oile printr-o invatatura curata ei incearca sa repare acest rau cu alt rau si mai mare , speriindu-i cu iadul vestnic . asta este inca o metoda prin care oamenii sunt grabiti in mod fortat , speriati care duce la o groaza de alte probleme ca cele care acum ies la iveala , dar ele asteapta de mult la usa : slaba calitate a ” crestinilor ” , frustrari , pofte neimplinite , inlocuirea faptelor Credintzei ,care ti le da Dumnezeu direct , prin eforturi personale ( impicari peste implicari in programe peste programe uitand aproape total de timpul linistit si relaxat de chibzuintza . Chibzuinta , un cuvant atat de rar intalnit azi , iar fapt practicat pe cale de disparitie .

  Comment by ROMA __ NIA | November 25, 2007 | Reply

 4. daca putem sa rameti singuri , cum spune clar Pavel in Biblie , sa o facem . E cel mai bine . Cred si eu ca Pavel . Dar daca totusi nu putem sa primim toti copiii ( cadouri de la Domnul ) pe care El ni da , fara a mai inventa orice fel de scuza . Stiu sunt vorbe Foarte Grele . Oare de ce penticostalii fac sau faceau mult mai multi copii ? … asa din intamplare ? ….. nimic nu~i o coincidenta . Ce este suspect ii bine sa i se spuna pe nume .
  Sa nu mai fim romani delasatori ca sclavii ( delasatori si la gandire ) .

  Comment by ROMA __ NIA | November 26, 2007 | Reply

 5. STIMATE DANSPANIARD
  NU MI SE PARE DELOC CA NU SUNTEM AFECTATI IN UMBLAREA NOASTRA,DACA PASTORUL PACATUIESTE,DACA,DACA ,DACA,
  CA SA TRAIM O VIATA IN LUMNA,TREBUIE SA AVEM PROFESORI BUNI,
  CARTE BUNA(BIBLIA)
  SI COLEGI BUNI
  DV VORBITI DE PARCA NE AM AFLA SINGURI PE UN DRUM,CARE SPERAM CA URCA IN SUS,
  DAR NU NE PASA CINE MAI E CU NOI,
  NU NE PASA CA CEL CARE E IN FRUNTE SI NE CONDUCE,O IA PE “ALTA CALE”
  DA NE AFECTEAZA,NOI TOTI SUNTEM O TURMA,
  TURMA ARE UN PASTOR,(CE SPUNE SCRIPTURA IN ZAHARIA DESPRE PASTORII CARE PRASESEC TURMA?)
  ABORDATI PROBLEMELEINTR UN MOD CARE NU E DELOC BIBLIC.
  SPUNETI APOI CA PRIN PAVEL,CARE INAINTE DE CONVERTIRE A FOST UNUL CARE PRIGONEA…S AU INTORS ATATIA..ETC.
  DA FRATE,PAVEL CARE INAINTE DE A SE INTOARCE FACEA CEEA CE FACEA,APOI STOOP!
  DE ACEEA SE INTORCEAU ,PENTRU CA DUPA CE S A INTORS ,NU A MAI FACUT RAU, CI A OST O PILDA DEMNA DE URMAT,
  OARE E ASA DE GREU DE INTELES? E TARE LIMPEDE,
  SUNTETI LIBER SA SCRIETI ORICE DORITI,
  DAR VA LIPSESTE ACURATETEA,INTELEGEREA
  INTOCMAI A LUCRURILOR,
  DE CE LE AMESTECATI? DUPA CE AI DEVENIT COPIL DE DUMNEZEU ESTI O ALTA PERSOANA,
  CUM VEDETI PREFACATORIA?
  CUM VEDETI VICLENIA?
  CUM VEDETI PE CEI CARE BIBLIA II NUMESTE LUPI RAPITORI,
  “CARE S AU STRECURAT PRINTRE VOI”
  ARATATI MI UNDE SPUNE,’PE ACESTIA IUBITI I ,SAU ZICE SA NE FERIM DE EI?
  A ,SA NU LE TINA DOMNUL PACATUL,DACA ACESTA S A COMIS IMPOTRIVA MEA,EU PERSONAL TREBUIE SA L IERT,DAR
  CAND ACESTA ESTE COMIS IMPOTRIVA LUI DUMNEZEU?
  DOMNUL VA FACE ORICUM VOIA SA ,INDIFERENT CUM AM CAUTA NOI SA INTOARCEM LURURILE,
  AM AVUT PARTE DE RACEALA DE LA O ANUMITA PERSOANA SI NU NUMAI EU,
  ASTA NU ERA A SA DE GRAV
  …DAR CAUZA CARE FACEA PE ACEST OM SA FEI RECE SI MANDRU?
  UNDE SA O CAUTAM?
  A TOT NOI ,NU AVEM DRAGOSTE?
  NU MAI RASUCITI LUCRURILE, A FI SUBIECTIV E MAI USOR ,DECAT A FI OBIECTIV SI A UMBLA IN ADEVAR
  CRED CA NU E UN PACAT CA URAM PREFACATORIA SI MINCIUNA,
  APOI INTREBATI L PE DOMNUL DE CE SCOATE LA IVEALA PACATLE UNORA,SI DE CE LE ACOPERA PE ALE ALTORA,
  BIBLIA SPUNE CARE SUNT ACOPERITE
  SI NIMIC NU E LA VOIA INTAMPLARII
  “JUDECATI VA SINGURI ZICE,DATI AFARA RAUL,CUM NOI CARE VOM JUDECA PE INGERI,,,,,,NU?
  DOMNUL SA NE AJUTE SA UMBLAM PE CALEA CEA DREAPTA AMIN!

  Comment by -crin alb | November 26, 2007 | Reply

 6. ~~ crin alb ~~ tu esti tare prins sau prinsa in tiparul de gandire al cultului tau si al vremi tale . Te-ai intrebat vreodata daca totusi nu numia Protestantii si Neoprotestantii sunt crestini pe lume ? ( 1 ) .

  si ( 2) te ai intrebat daca este o lupta de partide in sanul cultului vostru ? …. si daca nu cumva cei care acum lovesc in Ton sunt de fapt mai rai decat el ?

  pt. ca tot vorbesti despre modele si aici bine faci , sunt de acord cu tine . Dar oare este ,in ochii Domnului , mai bune modele cei din spatele lui PAUL Negrut si Marius Cruceru .

  invatza sa fi impartial , detasat si atunci o sa ai credibilitate .
  priveste lucrurile din Perspectiva lui Dumnezeu incearca sa te pui in pielea miliardelor de oameni ( ca si Hristos , fara apacatuii ) si nu a catorva milioane de BAPTISTI .

  Nu sunt cu Ton , poate chiar in mai multe privintze ( nici la invatatura lui = Dogme , dara mite la trairea lui ) dar ce ma deranjeaza este cine incearca sa-i dea lui si la altii lectii . Trebe luati toti la puricat .

  Comment by ROMA __ NIA | November 27, 2007 | Reply

 7. roma _nia

  crestini sunt cei nascuti din nou)ortodocsi,catolici,neoprt.etc) si care fac voia Domnului.
  ai gasit alt blog,unde esti acceptat,in sfarsit,
  bine,nu e treaba mea
  dar cred ca tu trebuie sa faci un lucru SA TE POCAIESTI asa cum Zice IOAN BOTEZATORUL…
  E BINE SA STAI SI SA CUMPANESTI MAI MULT LA VIATA TA,DOMNUL SA TE AJUTE,
  pentru ca din cele ce scrii se vede clar,ca nu esti inca intr un loc special DE COPIL A LUI DUMNEZEU
  DOAMNE AJUTA!
  pe acest blog nu mai intru ,as aca nu te osteni,ti am dat apa la moara,scrie,
  dar nu pentru mine
  inca odata DOAMNE AJUTA!

  Comment by -crin alb | November 27, 2007 | Reply

 8. Cei meschini, sunt astfel pentru că slujesc unui dumnezeu meschin, neputincios, limitat! Un astfel de dumnezeu nu poate ierta roice păcat, nu poate vindeca orice boală, nu poate transforma omul. Ba chiar un astfel de dumnezeu nu este Dumnezeul Bibliei, Tatăl Domnului nostru Isus Christos, ci este un produs al închipuirii lor, o reflexie a propriei lor imagini, un dumnezeu croit după ei și pentru ei, ca să poată fi „înghițit” de ei și acceptat.

  Domnul Dumnezeu este diferit de făcătura asta omenească! El POATE schimba un om, și o face! Vechiul Testament este plin de exemple de oameni ce au greșit mereu și mereu ținta: Avraam a mințit, Isaac a mințit, Iacov a furat, înșelat, mințit, Moise a omorât, David a curvit, a mințit repetat, a ucis un nevinovat, etc.etc. Pe toți aceștia Dumnezeu i-a iertat, i-a transformat, i-a folosit spre slava Sa și acum ei sunt eroii credinței noastre! Scriitorul Evreilor vorbește despre aceștia la superlativ!

  O, da ce frumos și ușor credem noi că Domnul a putut face asta cu ei și a și făcut-o! Căderile lor erau manifestarea umenității lor, transformarea lor era manifestarea puterii, dragostei și insisteței lui Dumnezeu să lucreze împreună cu omul, prin umanitatea acestuia sau chiar în pofida acesteia! Mai este Dumnezeu același și astăzi? Mai face la fel? Păi, cei mai mulți „creștini” cred că nu! Noi suntem tot umani, cădem și suntem ridicați iarăși; cădem și suntem ridicați iarăși! Dar asta nu o vedem decât în noi, nu o admitem și la alții!

  Cineva spunea așa de adevărat și de trist în același timp, că biserica este singura „armată” care-și ucide răniții. Aste este contrar spiritului christic, care ne îndeamnă să avem milă, să ridicăm pe cel căzut, să restaurăm. Dar noi nu o facem nici pentru cel mai neînsemnat, nici pentru cel fruntaș între creștini! Țon este doar un caz din zeci de mii de cazuri asemănătoare. În el se dă mai tare că a fost mai vizibil. Dar alături de mine și de tine, sunt alții ca Țon… care au căzut altfel! Țon a văzut lumina și s-a pocăit. A găsit și niște creștini care să-l înțeleagă, să-l ierte, să-l reprimească. Cine-i va înțelege pe cei de lângă noi, cine-i va ierta, cine-i va reprimi?

  Și, mai ales, când vom arunca în „Marea uitării” păcatele altora, așa cum au fost și a noastre aruncate? Sau, altfel spus, când vom lepăda pietrele adunate în mână ca să aruncăm în celălalt ucigându-l pentru păcatele lui, luminați de înțelegerea că și noi avem păcate… chair dacă a noastre sunt altfel, dar păcate fără doar și poate?

  Istoria-l va judeca pe Țon. Dumnezeu îl va judeca pe Țon. Eu nu am dreptul să o fac, ci doar să cântăresc ceea ce știu despre el (din cele spuse de el, că a căzut, că s-a pocăit, că și-a cerut iertare, că a admis asta deschis și în fața tuturor) și să iau lucrurile cum zicem noi pe-aici, „at their face value”. Astfel, eu cred că Domnu l-a iertat și l-a restabilit în lucrarea Sa. Asta se vede prin rezultatul unei vieți și amuncii sale.

  Pe de altă parte, el nu ar fi trebuit să amintească vârsta sa și că, cumva nu mai are nici ce pierde, nici nu mai caută să câștige ceva (nu a spus asta ad literam dar se subînțelege asta). Sunt o mulțime de lucruri care s-au făcut în mișcarea baptistă din România înainte de 1989 și după 1989 care se datorează lui Țon. Asta nu trebuie uitat, nici minimalizat! Din punctul acesta de vedere, unii care acum i-au aruncat casetele și cărțile, ar fi trebuit să judece lucrurile prin prisma efectului celor spuse și scrise de Țon asupra lor și asupra altor mii de români nu prin prisma noilor „revelații” despre Țon! Spun asta, deoarece din punctul de vedere al lucrării sale, Țon ar putea simți ca Pavel în fața galatenilor care au fost slujiți de Pavel, dar mai târziu l-au renegat în avantajul altor apostoli. Țon este renegat în schimbul unor apostoli imaginari, care în lumea reală, nu prea există! Apostolii perfecți!

  Ei, dar m-am cam întins… ar mai fi multe de spus, rămâne altădată!

  Comment by Ted | November 27, 2007 | Reply

 9. pt. crin alb ~~ fuga de la o confruntare de idei sau cenzura arata neadevara ~~~ . Daca esti fata am gresit eu pierzand vrmea . Cu persoanele de sex feminin cred ca nu se prea poate discuta DOCTRINA , Principii , Teologie . Femeile nici nu pot predica si nici sa invete pe cei maturi , in Bis , de la amvon , etc . Pe alte femei mai tinere , fara experientza , pe copii ~~ pot dar si pe acestia intr-un anumit cadru si anumite limite .
  acum redau ce am scris la articolul anterior :

  oameni buni oameni buni , adevarul este ca sunt multe si nu le stim noi pe toate .Politica e mare in aceste vremuri nu-i asa ??

  Pe scurt : Daca cei care-l acuza acum pe Ton erau cu adevarat copiii ai Lui Dumnezeu , Dumnezeu i-ar fi anuntat demult sau macar dupa 1990 ( in cazul in care Ton inca mai colabora si dupa ce s-a pocait si a fost reabilitat ) … le-ar fi zis ca lui petru sau ceva de genul . Vedeti ca Ton va minte si tradeaza … Aceasta gandire simpla mi-arata ca acum sunt doar rafuieli de partide si poate chiar la acea vreme au fost complici ( tainuirea fiind la acea vreeme in avantaj reciproc ) daca nu cumva inca de pe atunci au fost mai rai decat Ton . Si in ziua de azi sunt mai rai ( cred in aceasta ultima varianta ) . … Cei care au fost colaboratori din Inima si din convingere sunt ” agenti total acoperiti ” si mai functioneaza si in ziua de azi , lucrand pt. cei de acuma . Orice fel de colaborare in detrimentul fratilor este la fel de vinovata . Nu doar cu sistemul COMUNIST . Ci si cu orice fel de Putere imperiala sau cu orice forma de Stat . Punct .

  Comment by ROMA __ NIA | November 27, 2007 | Reply

 10. pentru Ted,
  cred ca Domnul schimba numai pe cel care se lasa schimbat,
  si noi toti trebuie sa ne schimbam mereu ,mereu,
  cred de asemenea ca cu forta nu poti sa tragi mereu de cineva, ca sa marturiseasca adevarul,

  ca exemplu scrisorile dintre fratele Daniel si Ton
  dar mai bine intrati pe CENTRUL DE ISTORIE SI APOLOGETICA A FRATELUI MITROFAN,
  asa veti afla adevarul,
  veti fi mult mai documentat cu privire la perioada de colaborare…pana cand a tinut…
  fratele care scrie istoria baptistilor ,nu face rabat,e un om a lui DUMNEZEU,care face o lucrare de o dimensiune aparte,
  Domnul ii stie pe cei care sunt ai LUi
  dea Domnul sa fim toti (inclusiv Ton…..)
  exista doar un ADEVAR nu doua si Domnul ne stie pe toti,

  Comment by -crin alb | November 27, 2007 | Reply

 11. Dan Spaniard,
  pot sa va trimit un mesaj pe privat?
  Multumesc!

  Comment by pety | December 16, 2007 | Reply

 12. Iată de unde puteţi descărca şi discuta cele trei proiecte propuse pentru dezbatere de către ministerul învăţământului:
  Lege privind Statutul Personalului Didactic (proiect aflat în dezbatere publică începând cu data de 17 decembrie 2007)
  Articol nou Legea Învăţământului Superior (proiect aflat în dezbatere publică începând cu data de 17 decembrie 2007)
  Articol nou Legea Învăţământului Preuniversitar (proiect de lege aflat în dezbatere publică începând cu data de 17 decembrie 2007)

  meiproiect.forumotion.com/index.htm
  AICI este locul de dezbatere.

  Comment by Bibliotecaru | December 17, 2007 | Reply

 13. Buna !
  Numele meu este Lucaci Florin Corneliu si reprezint echipa “Isus Te Iubeste” de pe blogul http://isusteiubeste.blogspot.com si as dorii daca puteti sa ne adaugati in lista Dumneavoastra de prieteni, asteptam sa ne confirmati daca sunteti de acord cu acest schimb de linkuri. Daca sunteti de acord, scrieti-mi un e-mail la adresa cococatfish@yahoo.com cu adresa siteului si numele sub care sa fie trecut in lista noastra de prieteni.
  Multumim !
  Echipa: Isus Te Iubeste

  P.S. Asteptam un raspuns sau o confirmare.

  Comment by cromelody | January 6, 2008 | Reply

 14. Dan,
  Incearca lumea sa dea de tine si nu reuseste… Poti sa-mi dai un mail te rog?
  Cu prietenie,
  Mihai

  Comment by mihai | January 8, 2008 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: